Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

Arkivtenesta i Samnanger kommune er organisert med eit postmottak i sentralarkivet lokalisert på kommunehuset på Tysse. Samnanger barneskule, Samnanger ungdomsskule, barnehageeininga, eining for pleie og omsorg og helsetunet (helsestasjon, fysioterapi, jordmor og legekontor) har eigne postmottak.

Alle arkiv i Samnanger kommune er i dag papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering.

Samnanger kommune har som mål å gå over til fullelektronisk arkiv frå 01.01.2016.

Arkivskaparar i Samnanger kommune:
Følgjande arkivskaparar skal byggja opp å halda vedlike arkivseriar i kommunen;

 • Sentralarkiv.
  Saksarkiv
  GBNR arkiv
  Personalarkiv
  Elevarkiv
  Møtebøker
  Kopibøker
  Offentleg journal
 • Pleie og omsorg
 • Helsetunet (helsestasjon, legekontor, jordmor og fysioterapi)
 • Samnanger barneskule
 • Samnanger ungdomskule
 • Barnehageeininga
 • Barneverntenesta
 • NAV/ Sosialkontoret

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglane i arkivplanen.

Laster...