Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Samnanger kommune har tre sektorar rett under rådmannen. Sektor for samfunn og utvikling, sektor for oppvekst og sektor for helse og omsorg. Kvar av dei tre sektorane har ein eigen sektorleiar. Dei ulike sektorane er delt opp i einingar. Det er tilsaman 10 einingar i Samnanger kommune. Kvar eining har ein einingsleiar. I tillegg til sektorar og einingar har Samnanger stabsfunksjonar som løn- og personal. økonomi, sørvissenter og rådgjevar. 

Sjå heimesida til Samnanger kommune for den gjeldande administrative organiseringa;

https://www.samnanger.kommune.no/kommunal-organisasjon/administrativ-organisering/

Laster...