Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

Arkivtenesta i Samnanger kommune er organisert med eit postmottak i sentralarkivet lokalisert på Sørvissenteret på kommunehuset på Tysse.
NAV, pleie og omsorg og helsetunet (helsestasjon, fysioterapi, jordmor og legekontor) har eigne postmottak.

Ei rekkje arkiv i Samnanger kommune er i dag papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering.

Samnanger kommune gjekk over til fullelektronisk arkiv juni 2018 i sak-arkivsystemet vårt Acos Websak for arkivdalane saksarkiv, personalarkiv, vigsel, eigedomsarkiv og elevarkiv. 

Alle fagsystem er papirpaserte. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/ arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv og arkiverast etter gjeldande regelverk.  

Arkivskaparar i Samnanger kommune:
Følgjande arkivskaparar skal byggja opp å halda vedlike arkivseriar i kommunen;

 • Sentralarkiv - 
  Saksarkiv (SA2)
  GBNR arkiv (GBNR)
  Personalarkiv (PERS2)
  Vigsel (VIG)
  Elevarkiv (ELEV2)
  Møtebøker
  Kopibøker (fagsystem)
  Offentleg journal (fagsystem)
  PPT-elevarkiv (fagsystem)
  Klientarkiv PLO (fagsystem) 
 • Pleie og omsorg
 • Helsetunet (helsestasjon, legekontor, jordmor og fysioterapi)
 • Samnanger barneskule
 • Samnanger ungdomskule
 • Barnehageeininga
 • NAV/ Sosialkontoret
 • Teknisk 

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglane i arkivplanen.

Laster...